Johan van Oldenbarnevelt werd in 1547 in Amersfoort geboren, ergens bij de Korte Gracht.  Hij groeide hier op en bezocht de Latijnse School, vlakbij de St Joriskerk. Hij woonde in zijn jonge jaren in het muurhuis de Bollenburg. Hij werkte nauw samen met Willem van Oranje en groeide na diens dood uit tot de leider van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Van deze voorloper van de Nederlandse staat werd hij de vormgever. Hij raakte verwikkeld in een religieus en politiek conflict dat hij verloor waarna hij werd onthoofd, dit jaar 400 jaar geleden.

De rondleiding voert u langs plekken in de stad waar Oldenbarnevelt heeft gewoond, gespeeld, naar school en de kerk ging. We vertellen over zijn afkomst en jeugd en over zijn betekenis voor ons land.

Vanaf zondag 19 mei tot en met zondag 7 juli om 12.30 uur.
Start café Halewijn, Hof 14, 
eindpunt Museum Flehite.

Vanaf zondag 14 juli tot en met zondag 8 december om 13.30 uur.
Start  OLV-toren, 
eindpunt Museum Flehite

Voor deze wandelingen op de zondagen is geen reservering nodig. 

Daarnaast worden twee zogeheten Wandelingen Plus georganiseerd.
Dat zijn wandelingen die starten in de Gerfkamer van de St Joriskerk en eindigen in Museum Flehite met een korte Powerpoint inleiding over een specifiek thema en wel op:
Zaterdag 18 mei Oldenbarnevelt en de Opstand (12.30 uur).
Zaterdag 31 augustus Synode en Ondergang Oldenbarnevelt (12.30 uur).
Deze Wandelingen Plus duren 1,5 uur tot 2 uur.
Ook kan het Gilde Powerpoint presentaties geven voor scholieren, ouderen en andere belangstellenden. Vraag naar de mogelijkheden bij Gilde Amersfoort

Prijs van alle wandelingen € 6,-  pp € 5,- voor kinderen.

Reserveren kan via een e-mail naar  gilde@gildeamersfoort.nl ,
telefonisch op 033-4722236 of op ons kantoor: Groenmarkt 19, Amersfoort.