De Mannenzaal en de kapel waren onderdeel van de laatmiddeleeuwse liefdadigheidsinstelling het Sint Pietersgasthuis. Na een fusie begin 19de eeuw bood het Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis arme vrouwen en mannen onderdak in de Vrouwenzaal en de Mannenzaal. Toen in 1907 het gasthuiscomplex werd gesloopt, bleven Mannenzaal en kapel gespaard. Bouwdelen die de moeite van het bewaren waard waren, werden in de Mannenzaal geplaatst, zoals de bordestrap, de spiltrap en de kinderspeltegeltjes. Origineel in de kapel zijn de plafondschilderingen en de verschillende gebeeldhouwde natuurstenen kopjes onder de ribben van het gewelf. In de Mannenzaal zijn de 22 bedsteden van de gastelingen behouden gebleven. De rondleiding duurt ongeveer een half uur.

Tarieven: zie hier

Fotoimpressie