Gildegidsen voor de Koppelpooer

Gilde Amersfoort is een organisatie van vrijwilligers, voornamelijk 50+, die hun kennis en ervaring graag beschikbaar stellen ten bate van de gemeenschap, zonder vergoeding of tegenprestatie te verwachten. Gilde Amersfoort is aangesloten bij Stichting Gilde Nederland, koepelorganisatie voor ca. 65 Gilden in Nederland. Voor meer informatie http://www.gilde-nederland.nl Het Gilde beschikt over meer dan 60 gidsen. Zij krijgen een gedegen opleiding en hechten er grote waarde aan hun kennis goed op peil te houden en te verbreden.
Ter ondersteuning en bevordering daarvan organiseert Gilde Amersfoort onder andere lezingen en intervisiebijeenkomsten voor haar gidsen.
Ook het kantoor wordt Bemand door vrijwilligers. Bij Gilde Amersfoort is elke functie onbezoldigd.
Naast de stadswandelingen staan ook een aantal andere doelen op het programma van Gilde Amersfoort. Met name Samenspraak is een belangrijk project.
Gilde Amersfoort is geheel onafhankelijk en ontvangt geen subsidie. Het project Samenspraak wordt in bescheiden mate gesponsord.

Gilde Nederland

Gilde Nederland is de overkoepelende organisatie van alle Gilden in Nederland. De website van Gilde Nederland is http://www.gilde-nederland.nl

ANBI

Gilde Amersfoort heeft een ANBI-erkenning waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Bestuur

Dagelijks bestuur:
– Voorzitter: Jan Luteijn
– Secretaris: Hans van Harten
– Penningmeester: Wim Wisman
Overige bestuursleden
– Sociale zaken:  Lenske Jonker
– ICT en PR: Han Brugmans

Verantwoordelijk voor:
– Productontwikkeling: Han Brugmans
– Werving, opleiding & kwaliteit: Lenske Jonker
– Gildeprojecten en externe contacten: Jan Luteijn

Nevenfuncties:
Hans van Harten:
Bestuurder/Penningmeester van ‘Stichting Open Monumentendagen Amersfoort’

Om contact op te nemen met het bestuur:
​Bestuur Stichting Gilde Amersfoort
p/a kantoor Gilde Amersfoort,
Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort
e-mail: secretaris@gildeamersfoort.nl