Gilde Amersfoort is een organisatie van vrijwilligers, voornamelijk 50+, die hun kennis en ervaring graag beschikbaar stellen ten bate van de gemeenschap, zonder vergoeding of tegenprestatie te vragen. De dienstverlening aan onze klanten willen we met een professionele kwaliteit uitvoeren.

Opleiding voor aspirant gidsen

Daartoe organiseert Gilde Amersfoort gemiddeld eens in de twee jaar een opleiding voor aspirant-stadsgidsen. Deze opleiding geschiedt groepsgewijs en neemt ongeveer vijftien dagdelen in beslag met een frequentie van één maal per week. Het aantal gidsen binnen Gilde Amersfoort wordt afgestemd op de hoeveelheid wandelingen die het Gilde uitvoert. Er is daarom een limiet, die jaarlijks bijgesteld wordt. Gidsen moeten voldoende rondleidingen kunnen doen om hun kennis en ervaring op peil te houden.

In de opleiding wordt aandacht geschonken aan:

  • de geschiedenis van Amersfoort
  • de monumenten en objecten langs de route van de stadswandeling
  • de bijbehorende verhalen en anekdotes
  • de wijze van presenteren en het omgaan met groepen
  • de opleiding wordt afgesloten met een toets, het zogenaamde ‘afwandelen’. Bij de eerste zelfstandige rondleidingen van een nieuwe gids gaat een ervaren Gilde-gids als mentor mee
  • de cursus betreft een opleiding tot stadsgids voor de historische binnenstad. Na enige tijd als stadsgids ervaring te hebben opgedaan, is het mogelijk desgewenst te kiezen voor een speciale licentiewandeling, waarvoor u zich dan ook moet kwalificeren.

Wat verwacht Gilde Amersfoort van aspirant gidsen?

  • belangstelling voor Amersfoort en haar geschiedenis
  • plezier in het doorgeven van kennis en enthousiasme voor het vertellen van verhalen tijdens rondleidingen, en voor het bezorgen van een prettig uurtje (of langer) aan de deelnemers
  • bereidheid om kennis bij te houden
  • voldoende beschikbaarheid. We verwachten dat een gids minimaal ca. 20 wandelingen per jaar wil en kan doen.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via het contactformulier. U krijgt dan nadere informatie en kunt op de wachtlijst geplaatst worden. Gedurende die periode wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van Gilde Amersfoort, bijv. via ons interne blad Raddraaier.