Informatie over de Stichting Gilde Amersfoort t.b.v. ANBI

1. Naam

Stichting Gilde Amersfoort

2. RSIN

807400890

3. BTW nummer

NL807400890B01

4. Kamer van Koophandel

Nr. 41189616

5. Contactgegevens

Stichting Gilde Amersfoort

Groenmarkt 19

3811 CP Amersfoort

Tel                             : 033-4722236

Email                       :  info@gildeamersfoort.nl

Website                   :  www.gildeamersfoort.nl

6. Bestuur Gilde Amersfoort

De Stichting heeft een bestuur van 5 leden.

Dagelijks bestuur:
– Voorzitter: vacant
– Secretaris: Hans van Harten
– Penningmeester: Bert Dijkman

Overige bestuursleden
– PR: Cora ven Bergen
– Productontwikkeling: Lenske Jonker

Het bestuur vergadert maandelijks. Twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, legt het bestuur verantwoording af aan alle medewerkers.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor gemaakte onkosten en geen vacatiegeld.

7. Doelstelling

De doelstelling van Stichting Gilde Amersfoort is het bemiddelen voor mensen die belangeloos hun kennis en ervaring willen overdragen.

8. Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting zijn tweeledig:

a. Samenspraak

Allochtone inwoners van Amersfoort één op één vertrouwd maken met de Nederlandse taal en cultuur.

b. Wandelgilde

Het ontwikkelen en verzorgen van rondleidingen door Amersfoort en het geven van presenties over de stad in verzorgings- en verpleegtehuizen.
Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren huurt Gilde Amersfoort een kantoor in het hart van de stad dat van maandag t/m zaterdag is bemand door eveneens vrijwillige medewerkers.