Informatie over de Stichting Gilde Amersfoort t.b.v. ANBI

1. Naam

Stichting Gilde Amersfoort

2. RSIN

807400890

3. BTW nummer

NL807400890B01

4. Kamer van Koophandel

Nr. 41189616

5. Contactgegevens

Stichting Gilde Amersfoort

Groenmarkt 19

3811 CP Amersfoort

Tel                             : 033-4722236

Email                       :  info@gildeamersfoort.nl

Website                   :  www.gildeamersfoort.nl

6. Bestuur Gilde Amersfoort

De Stichting heeft een bestuur van 5 leden.

Dagelijks bestuur:
– Voorzitter: Annelies Roozen
– Secretaris: Hans van Harten
– Penningmeester: Bert Dijkman

Overige bestuursleden
– PR: Cora ven Bergen
– Productontwikkeling: Lenske Jonker

Het bestuur vergadert maandelijks. Twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, legt het bestuur verantwoording af aan alle medewerkers.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor gemaakte onkosten en geen vacatiegeld.

7. Doelstelling

De doelstelling van Stichting Gilde Amersfoort is het bemiddelen voor mensen van 50 jaar en ouder, die belangeloos hun kennis en ervaring willen overdragen.

De Stichting kent twee afdelingen, het project Samenspraak en een Wandelgilde.

8. Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting zijn tweeledig:

a. Samenspraak

In een één op één constructie allochtone burgers vertrouwd maken met de Nederlandse taal en cultuur.

b. Wandelgilde

Het ontwikkelen en verzorgen van wandelingen in de stad en het geven van diavoorstellingen over de stad in verzorgings- en verpleegtehuizen.
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren huurt Het Gilde een kantoor in het hart van de stad. Op dat kantoor zijn van maandag t/m zaterdag medewerkers actief om alle activiteiten in goede banen te leiden.